Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr chia txaik txus tsêr pluôs, chuôz zis nênhs chinhr sach nhoz thangx tsangv muôx chôngz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

18/01/2018 09:01 G1T+7

Hnuz keix 10/1, Ngân hangx Chinhr sachr Xar hôix (NHCSXH) xênhr tsov cưv Hôix nghix kra uô hâux lưv shông 2018.

Đôngx chir Nguênr Bônr, Phor bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr, Thơưx Ban Hlôngr njêx muôl Hôix đôngx cuanv trix NHCSXH xênhr kra chei ntơưv hôix nghix

Hur shông 2018, mux tiêu ntơưv NHCSXH xênhr zos sir jul cxangz nzir njênhk zôngv lo keiz 12%, tiv lêx txaik đhâu nôngz nhôngl grêl hur kangz 0,15%. Kra chei ntơưv hôix nghix, đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr, Thơưx Ban Hlôngr njêx muôl Hôix đôngx cuanv trix NHCSXH xênhr cuôs nôngz nhôngl txus nuôr, NHCSXH xênhr cênhz đreiv cxuô tsov cưv tsinhz chei, tsôngv langx tôngv hơpx, cxênhz đuô chuôz zis pluôs chia cxiz chênhr tso txaik. Hur ntơư, cxuô đơn vix tsuv zov chênhr txus chuôz zis pluôs, chuôz zis nênhs chinhr sach nhoz chor thangx tsangv muôx chôngz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs.

Zơưv K’Dung, Tsuv tinhx Hôix Chiênr binh Lâul xênhr cxangz ndâux lus tsuô jaiv phap txus txaik đhâu nôngz nhôngl hur shông 2018

Nguyễn Lương

2,571
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.