Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao uĕh nau kan ân manh prăk ma ăp r’năk o-ach, r’năk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm ntŏk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh

18/01/2018 09:01 G1T+7

M’hau lơ 10/1, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor, Kô ranh mpơl măt kan Hội đồng uănh gai Wâl prăk kơl nau rêh bon lan n’gor lĕ ndâk tâ Rbŭn nchră nau kan năm 2018.

Wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor, Kô ranh mpơl măt kan Hội đồng uănh gai Wâl prăk kơl nau rêh bon lan mbơh ngơi ntĭm nau kan ta nar rbŭn

Tâm năm 2018, nau kan bơh Wâl prăk Kơl nau rêh Bon lan lah nsrôih kan ân hao nau manh prăk tât 12%, rnoh r’nơn rlau nar ntrŭnh 0,15%. Mbơh ngơi ta nar rbŭn, wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor, Kô ranh mpơl măt kan Hội đồng uănh gai Wâl prăk kơl nau rêh bon lan lĕ đă kan, tâm mông bơh kơi Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor, Kô ranh mpơl măt kan Hội đồng uănh gai Wâl prăk kơl nau rêh bon lan pah kan nê nê ma ăp ntŏk kan hành chính, bri bon gơi kan lĕ rngôch, ksiêm r’năk o-ach gơi ân manh prăk. Tâm nĕ, ăp ntŏk kan uănh kh’lay nau kan ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach, r’năk gĕh nau jêr zŏk đah ăp ntŏk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh.

Che K’Dung, Kô ranh M’bŭch Ka han r’manh n’gor nchră nau kan gơi bư ntrŭnh r’non lơ nar n'trok tâm năm 2018

Nguyễn Lương

2,488
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.