Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâus grê tsinhz đăngs jul côngs đôngx minhx cxưx nênhs tsơưs thangx tsangv phiv liv

23/05/2019 14:02 G5T+7

Viêns Vêv xinhz dix têr Têi Nguên kror nhis xang zos Đêx anr “Tsinhz tas đăngs jul côngs đôngx minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv thangx tsangv txov nhev nhoz xênhr Đăk Nông, shông 2015-2016” tsuô Sơv Khoa hocx haz Công nghês, zos Th.S Ngô Thix Haiv Vân uô tsuv nhiêms.

Cưs yuôx Bênhs xar Cuô dân y Trung đoanx 720, xar Đăk Ngo (Tui Đưc) njuôl moz nhuôs kror shang minhx cxưx Mông. Ảnh: Q.S

Đêx taix tox tsongs ntâus grê tsinhz tas đăngs jul ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Đăk Nông. Hur ntơư nôis jung muôngl tuz tsuô chor vânr đêx: Cơ câur moz, sui jinh jươngr ntơưv nhuôs zâu hur kangz 5 shông shông 2016; tênhs chumv ntơưv nhuôs zâu txix 1 txus 5 shông; tu đăngs jul shang nhuôs ntơưv kuôl pux 15-49 shông; côn tsinhx vêv xinhz chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs… Đhâu ntơư, muôx chor tsưr ziv tangr lus hâux lưv tu đăngs jul shang nhuôs haz tsinhz tas công tsinhx vêv xinhz.

Lê Dung

477
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.