Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nchŭn skiêm uănh nau dăng n’hâm suăl bon lan bu nong iê bu nuyh mpeh jêr jŏk

23/05/2019 14:02 G5T+7

Viện Răk mray săk jăn dịch tễ Tây Nguyên mhe ndơp jao Nau kan "Ksiêm uănh nau dăng n’hâm suăl bon lan bu nong iê bu nuyh ta ăp ntŏk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm n’gor Dak Nong, năm 2015-2016" ân N’gâng kan Khoa học n’hanh Kông nghệ, yor Thạc sĩ Ngô Thị Hải Vân tơm bôk kan.

Nai dak si Wâl dak si khăm săm nau ji Ka han n’hanh bu nuyh bon lan Trung đoàn 270, xă Dak Ngo (Tuy Đức) khăm mê kon bu nuyh bu nong Mông). Ảnh: Q.S

Nau kan aơ nchŭn ksiêm nau dăng n’hâm suăl bơh bu nong iê bu nuyh ta Dak Nong. Tâm nĕ, nau kan aơ pah kan jru ta nau kan aơ: Ntil nau ji, nau rgay ta kon se e hŏ tât 5 năm năm 2016; nau ntâp dak si njrăng nau ji ân kon se ntơm du năm tât 5 năm; răk mray n’hâm suăl bu ur deh kon ntơm 15 - 49 năm; wâl ŭm wâl ĕk chrach ăp r’năk bu nong iê bu nuyh… Tă bơh nau kan aơ, gơi mbơh dăn ăp ntil nau kan mhe ân uĕh ta nau kan răk mray n’hâm suăl bu ur deh kon n’hanh nô nau uĕh ma mô wâl ŭm wâl ĕk chrach tâm bon lan.

Lê Dung

510
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.