Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsês 14 tiv nhiax pangz hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs txov nhev

13/06/2019 14:50 G6T+7

Thươngx trưx HĐPX xênhr tưz pov đhâu hâux lưv phênhz cxangz 14 tiv nhiax chia pangz hâur paauk ntơưr, ntơưr sâu tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs zos nênhs pluôs, chuôz zis jê pluôs hur shông cơưv 2019-2020, trơưs Nghis cuêt 31 ntơưv HĐPX xênhr.

​​​

Phaiz ntâuz ntơưr huv six zuôr pangz chor cưr dhuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs zôngx ziv hur cơưv shuv. Ảnh: Hồ Mai

Trơưs ntơư, pênhr zuôr hâur pâuk ntơưr yangx 9,3 tiv nhiax haz zuôr ntơưr sâu yangx 3,8 tiv nhiax, yuôr chor phangx phat sinh. Xênhr tsinhv zos tsuô Công ti TNHH MTV Ntơưr-Thiêt bis tsêr cơưv Đăk Nông phaiz tsi zuôr nhiax hâur paauk ntơưr, ntơưr sâu tsuô shuv xinhz zos nênhs chinhr sach hur shông cơưv 2019-2020.

Thươngx trưx HĐPX xênhr cuôs WBPX xênhr tơư kra cxuô sơv, nganhx tsưc năng cis txus muôx tsach nhiêms xangv mênhx pêv lus chor shuv xinhz nhoz cxuô cxênhx cơưv lo sir zôngv. Phaiz hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu tsuô shuv xinhz tsuv uô tar uô ntêx hnuz 15/8.

Nguyễn Hiền

526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.