Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng bộ n’qual Čư Jŭt uănh trĕng bư hao nau wăng sa tâm r’nglăp ndrel nau kan mât mray n’hanh hao dŏng ăp ntil nau way kăl e bu nong

16/07/2020 10:55 G7T+7

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n’qual Čư Jŭt tâ VII, năm kan 2020 – 2025 (ntơm lơ 24-26/6) du nuih tĕng nau nchră kan tât năm 2025 n’qual Čư Jŭt jêng n’qual bon lan mhe, tâm nĕ gĕh 2-3 xă kơp di bon lan mhe; n’hao tay, r’gâl xă Nam Dong tât năm 2020 jêng bon jê - ntil bon têh tâl V; ntil bon têh Ea T’Ling bư hao tĕng nau kan – ntil bon têh tâl IV trực thuộc n’gor lor năm 2030.

Gơi pah kan lôch jêh ăp ntil nau nchră kan ta năm 2020 – 2025, n’qual nchŭn n’hâm suan bư gĕh nau blau bu nuyh pah kan; mât uănh n’hanh hao tay nau kan tâm pă ntŭk gŭ ntŭk rêh; nchŭn n’hâm suan bư hao nau kan kông nghiệp – ndâk nkra ngih wâl gung trong, hao nau kan tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật, kông nghệ thông tin; mât mray dŏng uĕh neh ntu, ndu ndơ gĕh tâm neh n’hanh mât mray kloh ntŭk gŭ rêh; n’hao uĕh tay nau kan hành chính, joi bu nuyh ndâk nau kan tâm n’qual, bư hao nau wăng sa tâm r’nglăp ndrel nau kan mât mray n’hanh hao dŏng ăp ntil nau way kăl e bu nong.

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n’qual Čư Jŭt tâ VII đah nau tĕng kan: “Tâm rom gop – Bu nuyh bon lan bư tơm tâm nau kan - Bư tĕng nau way – Gĕh nau njêng nau mĭn tâm nau kan - Bư hao nau rêh”

Tâm năm kan 2020 – 2025, n’qual nsrôih kan gĕh 90% ntŭk kan đảng, 80% đảng viên dơi pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan

Nau nchră kan bư hao nau wăng sa tâm năm 2020 – 2025 dơi kan gĕh 9% rlau ma ka lơ

Tâm năm kan 2020 – 2025, n’qual nsrôih kan gĕh 90% ntŭk kan đảng, 80% đảng viên dơi pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan

Ðảng viên Nông Thanh Hưu, thôn Nam Tiến, xă Nam Dong nsrôih mât mray đơn tính, mprơ then bu nuyh Tày, Nùng

Nau kan jă đă bu nuyh bon lan, n’hao nau tâm r’nglăp ăp bu nong dơi Ðảng bộ n’qual uănh kh’lay gơi pah kan

Bảo Ngọc – H’Mai

4,448
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.