Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng bộ huyện Cư Jút xác định phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc

16/07/2020 10:55 G7T+7

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cư Jút lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ ngày 24 - 26/6) thống nhất mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện Cư Jút trở thành huyện nông thôn mới, trong đó có 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng cấp, chỉnh trang xã Nam Dong đến năm 2025 thành thị trấn - đô thị loại V; đô thị Ea T’ling phát triển theo định hướng thị xã - đô thị loại IV trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quản lý và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cư Jút lần thứ VII với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu 90% tổ chức cơ sở đảng, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 9% trở lên

Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu 90% tổ chức cơ sở đảng, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Đảng viên Nông Thanh Hưu, thôn Nam Tiến, xã Nam Dong luôn nỗ lực giữ gìn đàn tính, hát then của người Tày, Nùng

Công tác vận động quần chúng, phát huy đại đoàn kết dân tộc cũng được Đảng bộ huyện chú trọng

Bảo Ngọc – H’Mai

4,531
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.