Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông cxiv tsang lưx lươngs jân cuân, tưs vês muôx jul

26/03/2020 14:42 G3T+7

Đrul phương châm “muôx jul, đêz đangr”, hâux lưv cxiv tsang haz hoax đôngs ntơưv lưx lươngs jân cuân, tưs vês sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tưz muôx hlôngr yaz mênhx pêv sâuv cxuô făngz.

Txus hnuôr tangs nro xênhr tưz cxiv tsang 181 cơ sơv jân cuân tưs vês; 100% jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl, cơ cuan, tsov cưv muôx lưx lươngs jân cuân tưs vês. Tiv lês đangv viên hur lưx lươngs jân cuân tưs vês lo 27,1%... Lưx lươngs jân cuân tưs vês ntơưv xênhr muôx txâus cxuô thanhx phênhx binh chungv, cui mô tsov cưv biên chêr huv tsuô cxuô trôngx qơư xưs li: Jân cuân tưs vês ntơưv qơư, trung đôis jân cuân cơ đôngs, phor binh, phongx không, công binh... Lưx lươngs jân cuân tưs vês tangs nro xênhr tưz phat hui vai tsox nongx cêt hur uô hnox uô haauk, xung cich hur phangx, tangr phuôv đêx nangs nhangz, nrar nênhs pôngz, ntâus ntêx hur uô hâux lưv kruôz hu nhoz trôngx qơư. Shông 2019, lưx lươngs jân cuân tưs vês tưz cênhz đrul chor ban nganhx, đoanx thêv, trôngx qơư pangz 5.000 poz hnux, yangx 2.000 chêr trik yo; jê 14.000 lênhx canr bôs chiênr sir pangz Pêx xinhv uô hnox, nrar pangz nênhs txov nhev…

Ban Chiv hui Cuân sưs đrôngl Gia Nghĩa kra shuv chiênr thuôx tsuô lưx lươngs tưs vês chor cơ cuan cxênhx xênhr

Ban Chiv hui Cuân sưs hênhx Krông Nô cxênhz seiz tuô muôs txưr tas tsuô lưx lươngs jân cuân tưs vês

Jân cuân tưs vês xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) pangz cxuô jêx jos uô cêr môngl lus

Jân cuân xar Thuận Hà (Đăk Song) cênhz Đônx biên phongx Đăk Tiên nhoz sâuv thangx tsangv sox seiz đriv

Jân cuân xar Đăk R’măng (Đăk Glong) kruôz ntuôl tsôngv box minhx cxưx Môngz sâuv thangx tsangv uô trơưs chei phap luôx

Phan Tân

1,742
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.