Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong ndâk njêng phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan, mât n’jrăng bri dak nâp phêt

26/03/2020 14:42 G3T+7

Tĕng nau kan “nâp phêt, huy lam tâm ăp ntŭk”, nau kan ndâk njêng n’hanh pah kan phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan, mât n’jrăng tâm lam n’gor Dak Nong lĕ gĕh âk nau plăch r’gâl uĕh mhe.

Tât abaơ lam n’gor gĕh ndâk njêng 181 n’gâng kan ka han n’hanh bu nuyh bon lan; 100% thôn, bon, buôn, ntŭk gŭ bon lan tâm bon têh, ntŭk kan, n’gâng kan gĕh phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan. R’noh đảng viên tâm phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan gĕh 27,1%... Phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan n’gor gĕh nŭm ăp binh chủng, nau dăp kan biên chế tâm di tĕng ăp n’qual tâm ban gĕh: Ka han n’hanh bu nuyh bon lan tâm ntŭk gŭ, trung đội ka han n’hanh bu nuyh bon lan cơ động, ka han panh pháo, ka han panh rdeh mpăr, ka han tâm lơh tâm dâng neh… Phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan lam n’gor lĕ leo trong pah kan uĕh nau kan bư mir jan ba, lĕ nuih n’hâm ma nau kan, n’gang phŭt siăl mih n’hach, joi bu nuyh roh, leo pah kan lor tâm nau kan jă đă tâm bon lan. Kơp êng năm 2019, phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan lĕ kan ndrel ma ăp n’gâng kan, ntŭk kan bri dak, ăp n’qual ân rlau 5.000 mlâm ndơ, rlau 2.000 mlâm kho ao; dăch tât 14.000 bu nuyh kan bộ ka han kơl Bu nuyh bon lan bư mir jan ba, joi bu nuyh roh yor dak bŭk mih siăl…

N’gâng kan Ntĭm gai Tâm lơh bon têh Gia Nghĩa ntĭm nau tâmlơh ma phung mât n’jrăng bri dak khối ăp ntŭk kan n’gor

N’gâng kan Ntĭm gai Tâm lơh n’qual Krông Nô ksiêm nau kan panh phao nga ngă ân ma phung ka han n’hanh bu nuyh bon lan

Ka han n’hanh bu nuyh bon lan xă Dak Ru (Dak R’lâp) kơl ăp thôn bư trong hăn tâm bon lan

Ka han n’hanh bu nuyh bon lan xă Thuận Hà (Dak N’Soong) kan ndrel ma Mpôih ka han mât chiă n’har bri Dak Tiên hăn ksiêm mât chiă n’har bri

Ka han n’hanh bu nuyh bon lan xă Dak R’măng (Dak Glong) mbơh hưn ma bon lan bu nong Mông tâm xă tĕng kơt ân di nau way pháp luật

Phan Tân

1,889
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.