Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông, chor nênhs thi tar THPT Têz qơưs 2019 lo 92,76%

18/07/2019 14:52 G7T+7

Hnuz 14/7, Sơv Zor zux-Đox tos tưz công bôr cê tcuav jas thi THPT Têz qơưs shông 2019, đrul chor nênhs thi tar tangs nro xênhr lo 92,76% so li tangs nro chor thir sinh côngv thi, tsơưs đuô 4,6% so li shông 2018.

​​​

Thir sinh côngv jas thi tar THPT ntơưv kror qơư thi THPT Minhx cxưx nênhs tsơưs N’Trang Lơng. Ảnh: H'Mai

Trơưs ntơư, tangs nro xênhr muôx 5 tsêr thir tar lo 100%: Tsêr THPT Chuên Nguênr Chir Thanh (Gia Nghiar) haz 4 Tsêr THCS tsêr THPT minhx cxưx nôis tsur ntơưv chor hênhx: Đăk Song, Krông Nô, Cư Jut, Đăk Glong. Tsêr lo tiv lês thi tar tsơưs hlo zos Trung tâm Zor zux tsi tsês-Lus tov đrâu hênhx Cư Jut đrul tiv lês 50%.

Nguyễn Hiền

193
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.