Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông zos iz hur 10 xênhr lo puz radio

07/12/2017 09:55 G12T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv kror phê juêtx Đêx anr thir điêmv puz radio tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, thangx tsangv txov nhev tiv zix, buôs đriv.

Iz lênhx nênhs sir zôngv lo puz 1 lu radio. Ảnh minh họa

Đêx anr sâuv lo kra uô thir điêmv nhoz 10 xênhr zos: Đăk Nông, Kon Tum, Quangv Nam, Cao Băng, Hax Giang, Lai Châu, Nghêx An, Ninh Thuâns, Trax Vinh, Kiên Giang. Nênhs lo sir zôngv zos: Nênhs lâul jêx jos, nênhs muôx côngz bê, chor tsưc săc tôn zor; bir tư chio bôx, chi hôix trươngv hôix kuôl pux, bir thư chi đoanx thanh niên, chi hôix trươngv chi hôix chiênr binh Lâul, chi hôix trươngv hôix nênhs kôngz; thơưx ban côngz txux mătx trânx… nhoz chor jos txov nhev tiv zix thuôx chor xar thangx tsangv III, xar buôs đriv ntơưv xênhr lo seir thir điêmv…

Mẫn Doanh (t.h)

256
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.