Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông muôx 4 shuv xinhz côngv Liên hoan thiêur nhi hlang txov nhev cơưv coz tangs nro têz qơưs shông 2019

20/06/2019 14:18 G6T+7

Tangs cis 16/6, ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh, TW Đoanx tsov cưv Liên hoan phong tsox thiêur nhi hlang txov nhev tangs têz qơưs jas tiv 3 shông 2019 tuôx côngv ntơưv 278 đais biêuv zos thiêur nhi uô nênhx txov nhev, cơưv shuv haz 80 phus tsach Đôis sâuv tangs nro têz qơưs.

​​​

Nguên Phor Tsuv tinhx têz qơưs Trương Mir Hoa khơưs Fax kruôs shuv xinhz pluôs hlang txov nhev tsuô cưr Đăngs Nhar Truc. Ảnh Tư liệu

Pangz Đăk Nông muôx 4 shuv xinhz tuôx côngv zos: Đăngs Nhar Truc ( Krông Nô), Mai Thix Hăng ( Tui Đưc), Trânx Thix Yênr Phương ( Đăk Song) haz Siur Anh Quir (Thix xar Gia Nghiar).

Quang Vũ

233
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.