Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông muôx 20 nghês nhân lo khơưs côngz bê “Nghês nhân ưu tur” shông 2019

25/03/2019 16:22 G3T+7

Hur ntâuz ntơưr 623 car nhênhs lo Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs sâu Cuêt tinhv xur 356/QĐ-CTN khơưs côngz bê vinh jưs “Nghês nhân pêx xinhv” haz Cuêt tinhv xur 355/QĐ-CTN “Nghês nhân ưu tur”, pêz xênhr muôx 20 Nghês nhân ưu tur haz 2 Nghês nhân pêx xinhv viv tưz muôx côngr hiênr jông hlo hur tuôr tsês haz phat hui di sanv văn hoar phi vâts thêv ntơưv minhx cxưx…

Nghês nhân pêx xinhv Điêuv Njah (Rin Txir) nhoz jos Bu Prâng, xar Đăk N'Drung (Đăk Song) uô nghi lêr côngv phôngv blêx yaz. Ảnh: Hồ Mai

20 Nghês nhân ưu tur zos: H’Grao, Y’Chôih, H’Giêng, H’Nhuê, Y Ghông Êban, Y Liêng (Bap Hiêng), Lox Thix Hoa, H’Đar Êya, Thix Ai, Điêuv HĐih, Thix Bơh, Điêuv Đum, Điêuv Ronh, K’Ngul, Điêuv Săt, K’Krong, Điêuv Rưu, H’Nir (Sen Nav), Y Wang Buôn Dap (Ama H’mat), Y Nhep. Nghês nhân ưu tur Điêuv Njah (Rin Txir) haz Nghês nhân ưu tur H’Jang lo khơưs côngz bê “Nghês nhân pêx xinhv” hur jas nuôr.

292
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.