Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong gĕh 2 he bu nuyh gĕh k’hưm dơi bu r’nê

12/12/2019 14:06 G12T+7

Ta Gala R’nê bu nuyh gĕh k’hưm, bu nuyh gĕh nau wăng sa blau tâm mpeh bu nong iê bu nuyh 5 n’gor Tây Nguyên đah nau moh kan “Bu nuyh n’hưch nuih n’hâm ntĭm nau kan” yor M’bŭch Mbơh hưn n’hanh Truyên thông Gia Lai kan ndrel ma Kênh mpơl rup bri dak VTV8 ndâk lơ 7/12, Dak Nong gĕh bar he bu nuyh dơi bu r’nê lah che Điểu Nanh (deh năm 1979) Bu Nong, Bu nuyh gĕh k’hưm ta bon Bu'Njang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) n’hanh Điểu MB'Râng (deh năm 1961) Bu Nong, Groi kô ruanh bon Dak R'moan, xă Dak R'moan (Gia Nghĩa).

Che Ðiểu MB’Râng (bơh ma ti), Groi kô ruanh bon Dak R’moan, xă Dak R’moan. Ảnh: Hồ Mai

Aơ lah 2 tâm 9 bu ranh bon, bu nuyh gĕh k’hưm mpơl măt bon lan bu nong ăp bu nuyh 5 n’gor Tây Nguyên dơi bu r’nê. Tât ta ntŏk aơ, khăn păng lĕ mbơh hưn ăp ntil nau jêr bu nuyh bon lan tâm kơl bư hao nau wăng sa, bư klaih nau rêh o-ach, n’hao tay nau mĭn gĭt, ntĭm nti oh mon kon sau mât mray nau way kăl e gơi bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan ta Tây Nguyên.

Quốc Sỹ

317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.