Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Nông có 18 xã đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

29/06/2017 10:20 G6T+7

Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg, ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Đắk Nông có 18 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Khu cụm dân cư Đắk Nang, xã Đắk Som (Đắk Glong). Ảnh: H’Mai

Cụ thể, các xã Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Trực, Đắk Ngo, Đắk R'tíh và Đắk Búk So (Tuy Đức); các xã Đắk Plao, Quảng Khê, Đắk R'măng, Quảng Hòa, Quảng Sơn, Đắk Ha và Đắk Som (Đắk Glong); xã Đắk Wil (Chư Jút); các xã Đắk Lao, Thuận An (Đắk Mil); các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh (Đắk Song).

Bảo Ngọc

773
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.