Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông muôx 143 jêx jos txov nhev tiv zix

07/10/2021 17:22 G10T+7

Trơưs Cuêt tinhv xur 612/QĐ-UBDT nuz 16/9/2021 ntơưv Bôx trươngv, Chuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx, ntu 2021-2025, xênhr Đăk Nông muôx 143 jos txov nhev tiv zix thuôx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (DTTS & MN).

Jos Bu Prăng 2, xar vungx III Quảng Trực (Tuy Đưc) thuôx thangx tsangv tsôngv box DTTS&MN

Hur ntơư, tangs nro xênhr muôx 5 xar muôx jos thangx tsangv tsôngv box DTTS & MN; 21 xar thuôx thangx tsangv I; 14 xar thuôx thangx tsangv II haz 103 xar thuôx thangx tsangv III.  Mênhx pêv, hênhx Krông Nô muôx 10 xar, thix trânr đrul 19 jêx jos; hênhx Cư Jut muôx 4 xar, thix trânr đrul 4 jêx jos; hênhx Đăk Mil muôx 4 xar đrul 5 jêx jos; hênhx Đăk Song muôx 2 xar đrul 5 jêx jos; hênhx Đăk Glong muôx 7 xar đrul 56 jêx jos; hênhx Đăk R’lâp muôx 4 xar đrul 4 jêx jos; hênhx Tuy Đưc muôx 6 xar đrul 56 jêx jos.

Quốc Sỹ

3,019
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.