Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Nông có 143 thôn, bon đặc biệt khó khăn

07/10/2021 17:22 G10T+7

Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Nông có 143 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN).

Bon Bu Prăng 2, xã vùng III Quảng Trực (Tuy Đức) thuộc vùng đồng bào DTTS & MN

Trong đó, toàn tỉnh có 5 xã có thôn vùng đồng bào DTTS & MN; 21 xã thuộc khu vực I; 14 xã thuộc khu vực II và 103 xã thuộc khu vực III.  Cụ thể, huyện Krông Nô có 10 xã, thị trấn với 19 thôn, bon; huyện Cư Jút có 4 xã, thị trấn với 4 thôn, bon; huyện Đắk Mil có 4 xã với 5 thôn, bon; huyện Đắk Song có 2 xã với 5 thôn, bon; huyện Đắk Glong có 7 xã với 56 thôn, bon; huyện Đắk R’lấp có 4 xã với 4 thôn, bon; huyện Tuy Đức có 6 xã với 56 thôn, bon.

Quốc Sỹ

2,904
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.