Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông tsi tâu muôx lênhx nênhs tưs jương tinhr tsuô Covid - 19

27/02/2020 15:20 G2T+7

Trơưs bor cor ntơưv Sơv Y têr xênhr Đăk Nông, xangv txus hnuz 24/2/2020 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tsi tâu sâu bê nhênhx lênhx tưs jương tinhr tsuô Covid-19. Muôx 5 lênhx xangr nxei mangl Covid-19; mênhx pêv Đăk R’lâp 1 lênhx, Đăk Glong 3 lênhx, Đăk Mil 1 lênhx. Tangs nro 5 lênhx nênhs hnuôr muôx cêt cuav xet nghiêms âm tinhr tưz tsi zos.

Thangx tsangv cêv kuôl nênhs nhangx mangl moz ntơưv Trung tâm Y têr hênhx Đăk Glong

Iz făngz, tsinhv muôx 40 lênhx nhoz jê tưz lo xair tsês tsi mangl moz; hur ntơư,  Đăk R’lâp 7 lênhx; Đăk Glong 21 lênhx haz Đăk Mil 12 lênhx. Chor nganhx tsưc năng tưz tsov cưv cxênhz yuôx, seiz shuôk, xac minh 133 lênhx cis txus ntơưv chor hênhx, đrôngl. Cêt cuav 133/133 lênhx nênhs hnuôr tsi nghi mangl moz Covid-19. Tangz sis nganhx Y têr tsuv has kra haz kruôz ntuôl tưx seiz shuôk đăngs jul, thâuv puv uô nênhs tsi xis tsuv môngl txus tangv siv chor cơ sơv y têr chia lo njuôl, khu moz huv six.

Hồng Duyên

324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.