Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Mil sir jul nde zos hênhx huv jêx jos yaz uô ntêx shông 2025

30/07/2020 15:01 G7T+7

Đaix hôis Đaix biêuv Đangv bôs hênhx Đăk Mil jas tiv XV, ntu 2020-2025 cuanr triêtx cuan điêmv tơư kra: Phuôv tsangr cinh têr zos hâux lưv zov chênhr, cxiv tsang Đangv zos then tsôt...

Trơưs ntơư, Đaix hôis xac đinhs 2 hâux lưv  tox tsongs chox kra, tơư kra uô tar chor tiêu chir, cxiv tsang Đăk Mil zos hênhx lo huv jêx jos yaz uô ntêx shông 2025; Cxiz chênhr cxiv tsang, khu txangr Đangv hur saz, muôx jul; cxiv tsang pangz canr bôs muôx phâmv tsât, saz jông, năng lưx, côngz bê, đap ưngr tsinhr tinhv hâux lưv hur ntu yaz.

Chia uô tar hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, Đangv bôs uô 3 khâu đôx phar: Phuôv tsangr nông nghiêps công nghês cao cênhz công nghiêps chêr biênr tuz haz uô muôx ntâu sanv phâmv xuât khâuv tsinhv trâu kôngz lông ntơưv hênhx; Phuôv tsangr thương mais, ju lix, jix vus, sir jul zos trung tâm thangx tsangv zâu făngz kâuv têz ntơưv xênhr; Phuôv tsangr tuôv cxix has tângx cinh têr-tsôngv langx, tiv zix mas hês thôngr cêr môngl lus, thuiv lới haz hax tângx đô thix.

Đangv bôs hênhx sir jul chox Đăk Mil nde thix xar trâu shông 2025. Ảnh: Cao Biên

Hênhx sir jul muôx 4 xar lo côngs nhênhx huv jêx jos yaz nâng cao

Yangz nde cinh têr fênhx đrăngz lo yangx 9%/shông

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 75,6 chơưx nhiax/shông

85% chuôz zis jêx jos sir zôngv đêx huv vêv xinhz

Cungv côr cuôr phongx, an ninh; tuôr truôx đrênhk an ninh tsinhz chei, đamv bov tsâts tưs an toanx tsôngv langx

Bảo Ngọc - H'Mai

1,713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.