Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Mil nsrôih kan bư jêng n’qual kơp di bon lan mhe bơh năp năm 2025

30/07/2020 15:01 G7T+7

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh n’qual Dak Mil tâ XV, năm kan 2020 - 2025 bư tĕng nau mĭn ntĭm gai: Bư hao nau wăng sa jêng du ntil nau kan tâm ka lang, đăp mpăn chính trị bư jêng nau hao, ndâk njêng Ðảng jêng du ntil nau kh’lay ngăn ngên…

Tĕng nau kan aơ, Rbŭn têh trĕng kơp 2 ntil nau kan nchŭn n’hâm suan ndjôt bôk, ntĭm gai pah kan ân lôch jêh, ndâk njêng Dak Mil jêng n’qual kơp di bon lan mhe bơh năp năm 2025; N’hao tay nau kan ndâk njêng, plăch r’gâl nau kan Ðảng ân kloh uĕh, nâp phêt; Ndâk njêng phung kan bộ gĕh nuih n’hâm uĕh, lĕ n’hâm suan tâm nau pah kan, gĕh nau blau, gĕh k’hưm, tâm di ma nau pah kan tâm năm khay abaơ.

Gơi pah kan lôch jêh nau jao kan bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan, Ðảng bộ pah kan 3 ntil nau kan aơ: Bư hao nau kan bư mir jan kông nghệ mhe tâm r’nglăp ndrel ma kông nghiệp nkra drăp ndơ n’hanh nkra gĕh âk ntil drăp ndơ tăch bơh tach n’qual; Bư hao nau tăch r’văt drăp ndơ, ndâk bư ntŭk bu năch hăn pâl, tăch drăp ndơ, nsrôih bư jêng n’qual têh ngăn ngên ta mpeh bắc n’qual; Bư hao lĕ r’ngôch nau wăng sa – nau rêh bon lan, tâm nĕ gĕh nau kan ndâk nkra trong hăn, nglau n’gân dak n’hanh ngih wâl gung trong tâm bon têh.

Ðảng bộ n’qual nsrôih pah kan ndơp Dak Mil jêng bon têh ta năm 2025. Ảnh: Cao Biên

N’qual nsrôih pah kan bư gĕh 4 xă kơp di bon lan mhe hao tay

Nô nau bư hao nau wăng sa gĕh rlau 9% du năm

N’sĭt prăk rêl tâm nau pah kan du huê bu nuyh rlau 75,6 r’keh prăk du năm

85% r’noh r’năk bu nuyh bon lan dơi dŏng dak kloh

Uănh kh’lay nau kan mât neh ntu, đăp mpăn nau rêh, mât mray uĕh lăng nau kan chính trị, gơi đăp mpăn nau rêh tâm bon lan

Bảo Ngọc - H'Mai

1,714
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.