Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đais lêr Phâts đanv Liên Hơps Cuôr-Vesak 2019

16/05/2019 13:55 G5T+7

Txix hnuz 12-14/5, Đais lêr Phâts đanv Liên hơpx cuôr-Vesak 2019 zos Viêtx Nam tsov cưv uô ntơưv Trung tâm Phâts zor Tam Chuc, xar Ba Sao, hênhx Kim Bangv (Hax Nam), đrul chuv đêx “Tsưr ziv njiz fôngv ntơưv Phâts zor lus chox kra tangs nro kangz ntux haz tsach nhiêms uô cê siz kra viv tsôngv langx tsuôx đrênhk”.

​​​

Chuôx Phap Hoa ntơưv thix xar Gia Nghiar tsov cưv ntâu hoatx đôngs uô trơưs Đais lêr Phâts đanv Liên Hơps Cuôr-Vesak 2019

Đais lêr tsinhv siz thangv ntâu nôis jung: Chox kra muôx tsach nhiêms viv tsôngv langx truôx đrênhk; tsưr ziv njiz fôngv ntơưv Phâts zor lus zor zux; Phâts zor haz cach mangs công nghiêps 4.0 haz tsưr ziv njiz fôngv ntơưv Phâts zor lus sir zôngv muôx tsach nhiêms.

Đais lêr tsinhv muôx ntâu nôis jung văn hoar tâm linh uô tơưv ntơưv Thangx tsangv chuôx Tam Chuc muôx: Lêr đang đêx Phâts truênx thôngr; Đanx lêr thor âm siêu jương thair, têz qơưs tax tul pêx xinhv nhoz jông, têz qơưs hôis nhâps phuôv tsangr trơưs nghi lêr pêz miênx Băc, Trung, Nam; Mo pangx đăng thor tsưr tax tul kangz ntux; Chor par caz shênhv chuôx ji sanv kangz ntux haz Viêtx Nam; Mo zos lưu nghês thuôx Phâts zor kangz ntux…

Bảo Ngọc

448
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.