Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn têh XIII bơh Ðảng dơi ndâk kan ntơm lơ 25/1 tât lơ 2/2/2021 ta Hà Nội

31/12/2020 10:47 G12T+7

Rbŭn nchră nau kan tâl 14 N’gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng Kộng sản Việt Nam gưl XII rbŭn ntơm lơ 14 tât lơ 18/12 ta Thủ đô Hà Nội.

Ta tâ Rbŭn nchră nau kan aơ, N’gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng lĕ kuăl tât Rbŭn the XIII ntơm lơ 25/1 tât lơ 2/2/2021 ta Thủ đô Hà Nội.

Lôch nar Rbŭn nchră nau kan tâl 14 N’gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng gưl XII

Lơ 18/12, mbơh ngơi ntĭm nau kan jêh lôch nar Rbŭn nchră nau kan tâl 14 N’gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư, Kô ruanh bri dak Nguyễn Phú Trọng lĕ nkah: Trung ương du nuih tâm nau kan rơm ăp săm bŭt mpơl nau Rbŭn têh XIII bơh Ðảng lĕ dơi pah kan di, tĕng nau nchră. N’gâng kan Chăm gai Trung ương lĕ tâm nchră nê nê, sŏk bu nuyh bon lan bư tơm tâm nau kan, nklăch săm bŭt ruăh bu nuyh kan tâm Bộ Chính trị, N’gâng kan Bí thư gưl XIII, tâm nĕ gĕh bu nuyh pah kan tâm Bộ Chính trị, N’gâng kan Chăm gai gưl XII pah kan tay n’hanh bu nuyh ntơm dơi bu ruah kan tâm Bộ Chính trị, N’gâng kan Bí thư. N’gâng kan Chăm gai Trung ương jao Bộ Chính trị n’hanh Tiểu ban ruah Bu nuyh kan trĕng uanh, joi tay bu nuyh kan, pah kan ân lôch nau kan ruah bu nuyh kan tĕng Nau ntĭm kan ruah sŏk bu nuyh kan N’gâng kan Chăm gai Trung ương gưl XIII n’hanh ntil nau kan ruah bu nuyh kan gơi mbơh hưn ma N’gâng kan Chăm gai Trung ương uănh, mra gĕh nau dăp kan ta tâ Rbŭn nchră nau kan Trung ương tâl 15 dăch tât aơ…

Quốc Sỹ

479
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.