Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đais hôis đais biêuv Măts trâns Têz qơưs Viêtx Nam xênhr jas tiv IV, ntu 2019-2024

11/07/2019 11:05 G7T+7

Hnuz 5/7, ntơưv Trung tâm Hôis nghis xênhr tưz muôx Đais hôis đais biêuv Măts trâns Têz qơưs Viêtx Nam xênhr Đăk Nông jas tiv IV, ntu 2019-2024.

​​​​

Zơưv Phungx Khanhr Taix, phor Tsuv tinhx Wiv ban Trung ương Măts trâns Têz qơưs Viêtx Nam khơưs tsuô đais hôis đaiv shênhv “Lâul Hôx haz Lâul Tôn”

Hur nhiêms cix đhâu, Măts trâns Têz qơưs cxuô cxênhx hur xênhr hlôngr yaz nôis jung, phương thưc hoax đôngs, uô muôx kangz hâu Nghis cuât Đais hôis đais biêuv Măts trâns Têz qơưs Viêtx Nam xênhr jas tiv III, pangz mangx cungv côr haz phat hui pơưk đais đoanx cêt tangs nro pêx xinhv, cxiz chênhr côngv saz tsôngv langx… Nôngz nhôngl txus nuôr, Măts trâns Têz qơưs cxuô cxênhx hur xênhr txuôl nzir phat hui đăngs jul côngv saz tangs nro pêx xinhv, hlôngr yaz nôis jung, phương thưc hoax đôngs, uô jân chuv, cxiz chênhr côngv saz tsôngv langx, cxiv tsang Đăk Nông phuôv tsangr tangs nro cxuô făngz haz truôx đrênhk. Đais hôis sir jul, nax shông, yangx 80% chuôz zis, 80-90% jêx jos, tuv nênhs đrôngl, 40%-50% xar, phươngx lo huv văn hoar. Tangs nro ntu zuôr cxiv tsang yaz 1.000 luz tsêr Đais đoanx cêt. Nax shông, Măts trâns Têz qơưs cxênhx xênhr, hênhx chox kra tsov cưv 3-5 jas seiz shuôs, hôis nghis phanv biêns tsôngv langx; cxênhx xar tsơưs hlo 1 jas seiz shuôs…

Đais hôis tưz hiêps thương, thôngx zênhv cưv 64 wiv viên Wiv ban Măts trâns Têz qơưs xênhr khoar IV, ntu 2019-2024; cưv 6 đais biêuv môngl côngv Đais hôis đais biêuv Têz qơưs Viêtx Nam jas tiv IX, ntu 2019-2024.

Hoàng Hoài

227
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.