Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

11/07/2019 11:05 G7T+7

Ngày 5/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

​​​​​

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng đại hội bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn"

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ III, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội... Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng Đắk Nông phát triển toàn diện và bền vững. Đại hội phấn đấu, hàng năm, trên 80% hộ gia đình, 80-90% thôn, buôn, bon, tổ dân phố, 40-50% xã, phường đạt chuẩn văn hóa. Toàn nhiệm kỳ sẽ xây dựng mới 1.000 căn nhà Đại đoàn kết. Hàng năm, MTTQ cấp tỉnh, huyện chủ trì tổ chức 3-5 cuộc giám sát, hội nghị phản biện xã hội; cấp xã ít nhất 1 cuộc giám sát…

Đại hội đã hiệp thương, thống nhất cử 64 ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024; cử 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hoàng Hoài

313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.