Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đais hôis Đais biêuv Đangv bôs hênhx Cư Jut jas tiv VII: Sir jul txus shông 2025, chox Cư Jut môngl txus hênhx jêx jos yaz

02/07/2020 16:47 G7T+7

Hur 2 hnuz 25 haz 26/6, Đangv bôs hênhx Cư Jut tưz tsov cưv Đais hôis đais biêuv jas tiv VII, ntu 2020 – 2025, tuôx côngv muôx 250 đais biêuv hlôngr njêx muôl tsuô yangx 3.100 đangv viên hur tangs nro hênhx. Hnuôr zos đais hôis lo Thươngx trưx Xênhr wiv xair uô đais hôis điêmv chia muôx tsưr ziv, siv tsang trưx tiêp Bir thư Hênhx wiv.

Ban Tsât hanhx Đangv bôs hênhx khoar VII haz Pangz đais biêuv côngv Đais hôis cxênhx sâuv tơưv ndêx muôl đais hôis

Đais hôis thôngx zênhv mux tiêu sir jul chox hênhx Cư Jut txus shông 2025 zos hênhx jêx jos yaz. Chor chiv tiêu tiv zix tsuô ntu 2020 - 2025 zos: cxangz nde cinh têr fênhx đrăngz lo 9% tror sâuv; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs txus shông 2025 lo yangx 65 chơưx nhiax/shông; sir jul sâu ngân sach fênhx đrăngz cxangz 12%/shông; truôx khor 100% chor cêr môngl đhâu jêx jos; 100% tsêr nênhs lo sir zôngv đêx huv vêv xinhz, pangx tênhz têz qơưs; txu pluôs yênhx shông lo txix 1,5 - 2% tror sâuv; bov đamv cuôr phongx an ninh; tuôr truôx đrênhk tsinhz chei; cêt naps 300 đangv viên yaz; 90% tsov cưv cơ sơv đangv, 80% đangv viên uô tar jông hâux lưv tror sâuv…

Đais hôis tưz tsang Ban Tsât hanhx Đangv bôs hênhx Cư Jut khoar VII, ntu 2020 - 2025 zos 41 đôngx chir. Đôngx chir Nguyễn Tuấn Phúc tror kangz uô Bir thư Hênhx wiv Cư Jut hur ntu yaz.

Lê Phước

836
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.