Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n’qual Čư Jŭt gưl VII: Nsrôih kan tât năm 2025, ndơp Čư Jŭt jêng n’qual bon lan mhe

02/07/2020 16:47 G7T+7

Tâm 2 nar lơ 25 n’hanh 26/6, Ðảng bộ n’qual Čư Jŭt lĕ tâ Rbŭn têh bu nuyh kan gưl VII, năm kan 2020 – 2025, gĕh 250 bu nuyh kan mpơl măt ân ma rlau 3.100 đảng viên tâm lam n’qual. Aơ jêng nau rbŭn têh dơi N’gâng kan Chăm gai N’gor ủy ruah bư nau rbŭn têh tơm gơi uănh tay nau bên, rlong ruah trực tiếp Bí thư N’qual ủy.

N’gang kan Chăm gai Ðảng bộ n’qual gưl VII n’hanh Phung kan hăn Rbŭn têh ka lơ mpơl măt dơn nau kan ta nar rbŭn aơ

Rbŭn têh du nuih bư tĕng nau nchră kan ndơp n’qual Čư Jŭt tât năm 2025 jêng n’qual bon lan mhe. Ăp ntil nau nchră kan dơi bu dăp buăn kan ta năm 2020 – 2025 gĕh: bư hao nau wăng sa iê ianh ngăn ngên gĕh 9% ma ka lơ; gĕh n’sĭt prăk rêl du huê bu nuyh du năm kan tât năm 2025 rlau 65 r’keh prăk; nsrôih sŏk prăk ngân sách hao 12% du năm, 100% r’noh trong hăn ta ăp thôn dơi bư uĕh; 100% r’noh r’năk bu nuyh bon lan dơi dŏng dak kloh, dơi dŏng ŭnh điện bri dak; nau o-ach ăp năm ntơm trŭnh 1,5 – 2% ma ka lơ; mât mray đăp mpăn bri dak; đăp mpăn chính trị; r’nglăp 300 đảng viên mhe; 90% ntŭk kan đảng, 80% đảng viên pah kan lôch jêh ăp ntil nau kan…

Rbŭn têh lĕ ruah N’gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n’qual Čư Jŭt gưl VII, năm kan 2020 -2025 gĕh 41 nuyh. Wa Nguyễn Tuấn Phúc dơi pah kan tay bư Bí thư N’gor ủy Čư Jŭt tâm năm kan mhe aơ.

Lê Phước

869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.