Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn têh bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ III năm 2019

17/10/2019 09:38 G10T+7

Tâm 2 nar lơ 15 n’hanh 16/10, ta bon têh Gia Nghĩa lĕ ndâk nau Rbŭn têh bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ III năm 2019 lah gĕh 250 nuyh rbŭn ngăn ngên, mpơl măt kan ma lơ 202.300 bu nong iê bu nuyh bơh 40 bu nong.

Ăp bu nuyh pah kan hăn Rbŭn têh m’ak tâm mâp, n’kôch bri. Ảnh: H.M

Tĕng nau mbơh chính trị Rbŭn têh, lĕ lăn 5 năm tĕng nau Nsrôih pah kan Rbŭn têh bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ II năm 2014, nau kan bu nong tâm lam n’gor lĕ dơi pah kan lôch ăp ntil nau kan kh’lay. Nau rêh gĕh drăp ndơ n’hanh nau rêh nuih n’hâm bơh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nyh, mpeh yôk lơ nar lơ hao… Rbŭn têh lĕ buăn nau kan tât năm 2024 lah bư hao nau wăng sa – nau rêh bri bon lĕ r’ngôch, ngăch, nâp phĭt; ntrôl kan ân trŭnh nau o-ach tâm mpeh bu nong iê bu nuyh, trŭnh ân tâm dăch nau hao tâm ăp bu nong; bư trŭnh mpeh gĕh nau rêh jêr jŏk; lơ nar lơ ndâk njêng âk ntŏk kan wăng sa, mât mray nau way tâm mpeh bu nong iê bu nuyh; ntĭm bu nuyh gĕh nau blau pah kan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh; n’hao r’noh, nau nau blau bu nuyh kan bư kan bộ lah kon bu nong iê bu nuyh…

Mẫn Doanh

325
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.