Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs hênhx Đăk Mil jas tiv III, shông 2019

13/06/2019 14:50 G6T+7

Hnuz 7/6, WBPX hênhx Đăk Mil tưz tsov cưv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs hênhx Đăk Mil jas tiv III, shông 2019, đrul tuôx côngv muôx 142 đais biêuv tsinhv, hlôngr ndêx muôl tsuô yangx 22.500 tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx 18 minhx cxưx hur hênhx.

​​​​​

Pangz đais biêuv môngl côngv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr tơưv njêx muôl đais hôis

Nuôr zos đais hôis điêmv cxênhx hênhx lo xênhr xair chia cxuô đơn vis cơưv shuv, jut cinh nghiêms tsov cưv. Đais hôis tưz pov đhâu thư sir jul, phat đôngs phong tsox siz tưr nhiav têz qơưs; tsang 20 đais biêuv môngl côngv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr jas tiv III. Jas nuôr, Bôs Trươngv-Chuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx ntơưv Chinhr phuv, WBPX xênhr Đăk Nông khơưs Fax kruôs; Ban Minhx cxưx xênhr haz WBPX hênhx Đăk Mil khơưs ntơưr kruôs tsuô chor tox thêv haz car nhênhs muôx ntâu thanhx tich jông hlo hur hâux lưv nôngz nhôngl đhâu.

Hoàng Hoài

536
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.