Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’qual Dak Mil tâ III, năm 2019

13/06/2019 14:50 G6T+7

Lơ 7/6, UBBL n’qual Dak Mil lĕ ndâk nar Rbŭn bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’qual Dak Mil tâ III, năm 2019, lah gĕh 142 bu nuyh kan ngăn ngên, mpơl măt pah kan ân ma lơ 22.500 bu nuyh bu nong ta 18 bu nong tâm lam n’qual.

​​​​​​

Ăp bu nuyh kan hăn Rẃŭn bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh tâm n’gor

Aơ jêng tâ rbŭn tơm gưl n’qual dơi n’gor ruăh gơi ăp ntŏk ba bă tĕng kơt nti, gĕh nau bên ndâk kan. Rbŭn lĕ trŭnh nau nchră nsrôih kan; ruăh 20 bu nuyh kan hăn Rbŭn ăp bu nuyh kan bu nong iê nuyh n’gor tâ III. Ta mông aơ, Kô ruanh – Uănh gai Ủy ban Bu Nong bơh Chính phủ, UBBL n’gor Dak Nong lĕ ân Sam bŭt r’nê; N’gâng kan Bu nong n’gor n’hanh UBBL n’qual Dak Mil ân sam bŭt rnê ma ăp phung kan, bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh ta nau kan kơl bu nong.

Hoàng Hoài

534
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.