Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix Lêr hôis Cax phê Buôn Ma Thuôx

14/03/2019 14:51 G3T+7

Txix hnuz 9 -16/3, ntơưv xênhr Đăk Lăk muôx Lêr hôis Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 7 shông 2019 đrul chuv đêx “Tinh hoa đais nganx”.

Lêr hôis jas nuôr muôx ntâu hoatx đôngs tiv zix xưs li: Hôis caz – Par caz chuên nganhx cax phê; Par caz lus đruôl cax phê kangz ntux; Lêr hôis cêr đrôngl; Hôis siz tưr nênhs kôngz siz lưr txơưx njê… Hur khuân khôv lêr hôis tsinhv muôx iz cxa lêr hôis tror uô tơưv nghi lêr, lêr hôis truênx thôngr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx xưs li Hôis Nxư Buôn Đôn, Hôis siz lưr uô cxuô zangv nox Têi Nguên… Chor hoatx đôngs ntơưv lêr hôis tsi tangs zos yangx côngz chor nênhs uô nox uô hâuk, chêr biênr, uô luôv cax phê mas tsinhv pangz tuôr tsês, phat hui banv săc cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Têi Nguên.

Mo krêz Lêr hôis Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 7 uô lov jêv ntưl

Phor Thuv tươngr Thươngx trưx Chinhr phuv Trương Hoax Binhx cênhz chor đais biêuv Trung ương, trôngx qơư côngv Lêr hôis cêr đrôngl

Chor đais biêuv ndil seiz hiêns vâts par caz hur Triênv Lamr lus đruôl cax phê kangz ntux ntơưv Bov tangs kangz ntux cax phê

Cangz hangx huv cax phê haz cxuô zangv kôngz lông ntơưv Đăk Nông côngv Hôis caz – Triênv lamr chuên nganhx cax phê

Chor nghês nhân Têi Nguên tror uô tơưv văn hoar truênx thôngr nhoz qơư hur Lêr cêr đrôngl

Pangz nxư môngl diêur hanhx hur Lêr hôis cêr đrôngl

Hoa hâus H’Hen Niê, đais sưr truênx thông ntơưv Lêr hôis Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 7 côngv ntâu hoatx đôngs hur lêr hôi

Lê Phước

4,883
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.