Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm kơl ti, n’hâm suan tâm nau kan n’gang nau ji tưp AIDS

05/12/2019 10:29 G12T+7

Lơ 1/12, ta bon jê Kiến Ðức, M’bŭch kan Y tế kan ndrel ma UBBL n’qual Dak R’lâp lĕ ndâk tâ Rbŭn mít tinh tĕng bư Khay pah kan bri dak n’jrăng, n’gang nau ji HIV/AIDS, Nar Ăp bri dak n’jrăng, n’gang nau ji AIDS năm 2019 đah nau moh kan “Tâm kơl n’hâm suan - bư ân lĕ nau ji tưp AIDS”.

Rbŭn mít tinh gĕh âk kan bộ, kông chức, viên chức, kon se nti sam bŭt, bu nuyh bon lan tâm lam n’qual Dak R’lâp tât rbŭn

Rbŭn mĭt tinh dơi ndâk gơi jă đă ăp ntŏk kan, ăp m’bŭch kan n’hanh lam bu nuyh bon lan pah kan n’jrăng, n’gang nau ji HIV/AIDS gơi pah kan ân lôch gĕh 90-90-90, Nau nchră kan bri dak n’jrăng, n’gang nau ji HIV/AIDS tât năm 2020 n’hanh trĕng kan tât năm 2020, gơi bư ân lĕ nau ji tưp AIDS ta Việt Nam tât năm 2030. Tĕng nau kan aơ, ăp ntŏk kan, ăp m’bŭch kan n’hao tay nau pah kan n’jrăng nau ji tưp HIV, xét nghiệm gơi gĭt n’hanh săm bu nuyh gĕh nau ji HIV/AIDS, pă sam bŭt n’kar săk y tế ma bu nuyh gĕh nau ji HIV, ăp bu nuyh gĕh nau ji jêh rĭ r’nê, ăp bu nuyh mĭn lah gĕh nau ji, bu nuyh , bu nuyh bon lan rêh tâm mpeh ngai, bon lan bu nong iê bu nuyh.

Hồng Duyên

481
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.