Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công viên điax tsât Đăk Nông môngl cênhz mangx lươir công viên điax tsât tangs nro kangz ntux

23/07/2020 11:14 G7T+7

Hur jas cơưv ntơưv Hôis đôngx Tsât hanhx UNESCO khoar 209, uô trâu hnuz 10-20/7 trơưk hinhx thưc trưx tuênr, 22 six mo 16/7, Mangx lươir Công viên điax tsât tangs nro kangz ntux UNESCO tưz tsov cưv Lêr khangr côngz bê Công viên điax tsât (CVĐC) tangs nro kangz ntux shông 2020, hur ntơư muôx CVĐC Đăk Nông.

Trôngz hluôr tơưk Nâm Gle R’luh (xar Thuận An-Đắk Mil) thuôx hês thôngr kror tsuô trôngz hluôr tơưk Krông Nô - CVĐC tangs kangz ntux Đăk Nông.

Lo cxiv tsang shông 2015, CVĐC Đăk Nông đangr yangx 4.700 km2, đriv muôx 6 hênhx, đrôngl: Krông Nô, Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong haz Gia Nghĩa.

Đrul muôx li 65 kror qơư ji sanv điax tsât, điax maos, zos hês thôngr jê 50 luz kror tsuô đrul ntêr yangx 10.000 m, chor ndâux trôngz hluôr tơưk, tsangs đêx...,  CVĐC Đăk Nông nto bê đrul hês sinh thair hangr jôngr nhiêts đơir, qơư khơưs tsêk ntâu grê đax trưng lus ntâu zang vsinh hocx, đrul ntâu net jông gâux lus văn hoar, điax tsât, tưx nhiên tưz xưs li kuz qơư hoax đôngs ntơưv chor nênhs thâuv nzur. 

Đrul chuv đêx "Xưr sơv ntơưv chor xuô grei”, CVĐC Đăk Nông tưz muôx 3 ntu ju lix đrul 44 qơư, uô cơ sơv phuôv tsangr ju lix. Trơưs ntơư, Ntu 1 muôx bê hu "Trưưngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk” chuôz ntơưv đrôngl Gia Nghĩa - Quảng Sơn - Krông Nô, muôx 14 qơư ji lix. Ntu 2 "Banv zos hươngv ntơưv kror hlôngr txangr” chuôz ntơưv qox Sêrêpốk hênhx Cư Jut môngl txul Gia Nghĩa, muôx 16 qơư ju lix. Ntu 3 "Xuôz vangv ntơưv Kei angr” ntơưv Gia Nghĩa môngl Tà Đùng (Đăk Glong), muôx 14 qơư uô si. 

Chor qơư ndu ntơưv chuv đêx "Xưr sơv ntơưv chor suôz grei” muôx: Tsêr par caz suôz đror (qơư xur 32); Tsêr par caz đanx poz jêz (qơư xur 35); Tsêr par caz côngx chiêng (qơư xur 36).

Bảo Ngọc

598
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.