Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông viên neh ntu Dak Nong tâm r’nglăp đah mạng lưới kông viên neh ntu lam ăp bri dak

23/07/2020 11:14 G7T+7

Ta nau kan rbŭn bơh Hội đồng Bư tĕng UNESCO khóa 209, dơi ndâk kan ntơm lơ 10 – 20/7 tĕng nau kan trực tuyến, 10 mông măng lơ 16/7, Mạng lưới Kông viên neh ntu dak ăp bri dak UNESCO lĕ ndâk tâ Rbŭn moh săk Kông viên neh lam ăp bri dak năm 2020, tâm nĕ gĕh kông viên neh ntu Dak Nong.

Yôk ŭnh Nâm Gle R’luh (xã Thuận An – Dak Mil) tâm ăp trôm lŭ yôk ŭnh Krông Nô - Kông viên neh ntu lam ăp bri Dak Nong.

Dơi ndâk njêng ntơm năm 2015, Kông viên neh ntu Dak Nong huy 4.700 km vuông, n’har neh ntu tâm dăch ma 6 n’qual: Krông Nô, Čů Jŭt, Dak Mil, Dak N’Soong, Dak Glong n’hanh Gia Nghĩa.

Ðah tâm 65 ntŭk hăn pâl uănh neh ntu, lŭ leng, gĕh dăch tât 50 trôm lŭ đah r’noh jong rlau 10.000 met, ăp mbung yôk ŭnh, leng dak hoch…, Kông viên neh ntu Dak Nong dơi bu gĭt đah bri nhiệt đới, ntŭk mât mray ăp ntil ndơ kh’lay đah dạng sinh học, n’hanh ăp ntil nau way uĕh tâm nau rêh, neh ntu, bri dak gĕh êng n’hanh ma ntŭk têl saơ nau rêh bu nuyh kăl e.

Ðah nau moh “Ntŭk ăp ntil bâr ntaih”, Kông viên neh ntu Dak Nong lĕ ndâk njêng 3 ntŭk hăn pâl gĕh 44 ntŭk, bư ndơ dŏng gơi bư hao ntŭk ân bu năch hăn pâl. Tâm nĕ, Trong 1 gĕh săk moh “Nau mprơ dak n’hanh ŭnh” ntơm bơh bon têh Gia Nghĩa – Quảng Sơn – Krông Nô, gĕh 14 ntŭk tât hăn pâl. Trong 2 “Nau mprơ nau plăch r’gâl mhe” ntơm bơh dak Kroong n’qual Čů Jŭt tât ta bon têh Gia Nghĩa, gĕh 16 ntŭk hăn pâl. Trong 3 “Bâr ntaih tă bơh Play neh” ntơm bơh bon têh Gia Nghĩa hăn tât ta Tà Ðùng (Dak Glong), gĕh 14 ntŭk hăn pâl.

Ăp ntil nau nkah bơh nau moh aơ “Ntŭk njêng ăp ntil bâr ntaih” gĕh: Wâl mpơl ăp ntil bâr ntaih (ntŭk jưh jâng mrô 32); Wâl mpơl goong lŭ (ntŭk jưh jâng mrô 35); Wâl mpơl chĭng goong (ntŭk jưh jâng mrô 36).

Bảo Ngọc

600
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.