Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan rơm ma nau Rbŭn têh XIII bơh Ðảng lĕ dơi pah kan lôch tĕng nau đă n’hanh nau mĭn nchră kan

21/01/2021 10:34 G1T+7

Tâm bar nar lơ 16 n’hanh 17/1, Rbŭn nchră nau kan tâl 15 N’gâng kan Chăm gai Trung ương gưl XII lĕ dơi ndâk kan n’hanh pah kan lôch ăp ntil nô nau nchră kan.

Ta tâ Rbŭn nchră nau kan aơ, Trung ương lĕ tâm nchră, yơr di ruah bu nuyh kan têh, ruah tay ăp wa ntơm dơi pah kan N’gâng kan Chăm gai Trung ương; ruah sŏk tay ăp wa Ủy viên Trung ương gưl XII kơp lah “gĕh nau kh’lay” pah kan tay ta gưl XIII n’hanh ăp wa ntơm dơi pah kan kơp lah “gĕh nau kh’lay” lăp kan Ủy viên Trung ương ngăn ngên; tă bơh bu nuyh pah kan lah Ủy viên Bộ Chính trị gưl XII kơp lah “gĕh nau kh’lay” pah kan tay ta gưl XIII n’hanh ruah ăp kô ruanh têh ndjôt bôk kan tâm Ðảng, Bri dak ta năm pah kan gưl XIII đah r’noh săm bŭt phiếu dơi bu ruah âk.

Tổng Bí thư, Kô ruanh bri dak Nguyễn Phú Trọng mbơh ngơi ntĭm nau kan lôch nar Rbŭn nchră nau kan.

N’gâng kan Chăm gai Trung ương lĕ tâm nchră, du nuih tĕng nau kan ruah săk Phung Kô ruanh, Phung Thư kí n’hanh Ban ksiêm nuih n’hâm bu nuyh kan têh bơh Rbŭn têh XIII; jêh iăt nau mbơh hưn bơh N’gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng gưl XII đah ăp ntil nau kan mpơl ta nar Rbŭn têh XIII, nau kan ruah bu nuyh lăp kan N’gâng kan Chăm gai Trung ương gưl XIII; dăn nau kan tâm Nau mbơh nchŭn nau kan têm nkrem prăk rêl đảng năm 2016 – 2020. Trung ương lĕ đă Tiểu kan Ndâk nau kan Rbŭn têh n’hanh ăp ntŭk kan, n’gâng kan ngăch pah kan, pah kan nê nê gơi ksiêm lĕ r’ngôch ăp ntil nau kan rơm rbŭn, gơi nau Rbŭn têh XIII bơh Ðảng dơi pah kan lôch uĕh.

Rup mpơl nar Rbŭn nchră nau kan tâl 15 N’gâng kan Chăm gai Trung ương gưl XII.

Mbơh ngơi lôch nar Rbŭn nchră nau kan, Tổng Bí thư, Kô ruanh bri dak Nguyễn Phú Trọng lĕ nkah, Rbŭn nchră nau kan lĕ dơi pah kan lôch uĕh; nau kan rơm ma nau Rbŭn XIII bơh Ðảng lĕ dơi pah kan lôch tĕng nau đă n’hanh nau mĭn nchră kan.

Bảo Ngọc

1,560
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.