Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan ntĭm nau mĭn nuih n’hâm, nau mĭn kan, báo chí, ntĭm mbơh rlau nar dơi pah kan uĕh

26/01/2018 14:02 G1T+7

Lơ 18/1, M’bŭch Chăm gai N’gor ủy ndâk tâ Rbŭn nchŭn 10 năm pah kan Nau jrŭ mro 16 (gưl X) “Tâm nau kan ntĭm nau mĭn nuih n’hâm, nau mĭn kan n’hanh báo chí tâm nau rêh mhe abaơ” n’hanh Nau đă kan mrô 17 bơh Mbŭch Bí thư Trung ương Ðảng (gưl X) “Tâm nau kan rgâl mhe n’hanh n’hao jêh, uĕh nau kan mbơh ntĭm nau nau rêh mhe abaơ”.

Ăp bu nuyh kan gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau tĕng nau Nau jrŭ mrô 16 dơi dơn Sam bŭt r’nê bpwh M’bŭch Chăm gai N’gor ủy

Jêh 10 ndâk kan Nau jrŭ mrô 16, nau kan ntĭm nau mĭn nuih n’hâm, nau mĭn kan, báo chí dơi bri dak he uănh kh’lay, sâm kơl ndâk njêng Ðảng bộ nâp phêt tâm chính trị nuih n’hâm, gơi tâm rnglăp lĕ rngôch nau kan tâm Ðảng n’hanh nau tĕng kan ndrel tâm bon lan, n’hưch kan bộ, đảng viên n’hanh ăp bu nuyh bon lan tâm rlong pah kan, bư mir jan ba. Nau kan mbơh ntĭm ma mbung dơi uănh kh’lay rgâl mhe, n’hao nau kan mbơh ntĭm nô nau tât ta bon lan. Phung kan mbơh ntĭm ăp gưl dơi uănh ntrĕng ndâk njêng, kan ân ngăch nơih, ân uĕh. Aơ jêng ăp ntil nau kan bư ntrôl, n’hao jêng nau dăng tâm nuih n’hâm têh tâm nau kan bư ân hao nau rêh tâm Dak Nong.

Phan Tân

1,097
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.