Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền miệng ngày càng hiệu quả

26/01/2018 14:02 G1T+7

Ngày 18/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 (khóa X) "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” và Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 16 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất. Công tác tuyên truyền miệng được chú trọng đổi mới, tăng cường đưa thông tin về cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Đây là các nhân tố tác động, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn trong quá trình phát triển của Đắk Nông.

Phan Tân

1,131
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.