Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công bôr xar Thuâns An lo huv jêx jos yaz shông 2018

25/04/2019 19:30 G4T+7

Tangs cis 19/4, WBND hênhx Đăk Mil tưz tsov cưv Lêr côngs bôr xar Thuâns An lo huv jêx jos yaz shông 2018.

Đôngx chir Trương Thanh Tungx, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr khơưs Fax côngs nhênhx tsuô xar Thuâns an

Thuâns An chuôz kra Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs lus cxiv tsang jêx jos yaz tsuô shông 2011 đrul muôx 6/19 tiêu chir lo huv. Thuâns A hu grul  pangz lo 90,8 tyiv nhiax đâux tư kra uô tsangz cxênhx, hur ntơư pêx xinhv yưv lo 13, 4 tiv nhiax, yuôr chor zos nhiax têz qơưs haz chor pênhr huv chei. Ntơưv chor pênhr nuôr, trôngx qơư tưz uô yaz 31 công trinhx cêr môngl lus, cxiv tsang yaz 12 qangr tsêr cơưv, khu 7 công trinhx thuiv lơis… Ntâu tiêu chir uô lo jông yangx xưs li cêr môngl lus, thuiv lơis, pangx tênhz, tsov cưv uô nox. Txus nuôr xar lo huv 19/19 tiêu chir jêx jos yaz.

Hồng Thoan

176
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.