Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh hưn xă Thuận An kơp di bon lan mhe năm 2018

25/04/2019 19:30 G4T+7

Ôi lơ 19/4, UBBL n’qual Dak Mil lĕ ndâk tâ Rbŭn hưn xă Thuận An kơp di bon lan mhe năm 2018.

Wa Trương Thanh Tùng, NUV, Groi Kô ruanh UBBL n’gor ân Sam bŭt kơp ân ma xă Thuận An

Thuận An ntơm ndâk Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe năm 2011 đah 6/19 ntil nau pah kan dơi bu kơp di. Thuận An kuăl dăn gĕh 90,8 r’me prăk nsu ndâk nau kan, tâm nĕ Bu nuyh bon lan kơl gĕh 13,4 r’me prăk, ba bă nĕ lah prăk tă bơh bri dak kơl n’hanh ăp ntil prăk bu bơh tach kơl. Tă bơh prăk aơ, xă lĕ bư mhe gĕh 31 trong hăn, bư mhe 12 jrô nti sam bŭt, bư tay ân uĕh gĕh 7 nglau dak, bong dak hoch… Âk ntil nau kan uĕh gĕh nau kan bư trong hăn, nglau dak, ŭnh điện dŏng, nau ndâk pah kan. Tât abaơ xă lĕ jêh pah kan 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Hồng Thoan

178
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.