Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh ndơ têl nau way kal e bri dak đah Nau jĭng tanh rup kao ta kho ao nchoh bơh bu nuyh Mông hoa

09/03/2018 08:10 G3T+7

Măng lơ 3/3, ta xă Sa Lông, n’qual Mường Chà, n’gor Ðiện Biên, UBBL n’qual Mường Chà lĕ ndâk tâ Rbŭn bbơh ndơ têl nau way kal e bri dak đah Nau jĭng tanh rup kao ta kho ao nchoh kal e bơh bu nuyh Mông, phùng Mông hoa xă Sa Lông (Tĕng nau Dơm kan mrô 3421/QÐ-BVHTTDL bơh N’gâng Nau way – Pâl mpât săk jan n’hanh Ntŏk hăn pâl).

Oh nur bu nuyh Mông hoa ta xă Quảng Phú (Krông Nô) jĭng rup kao ta kho ao nchoh

Aơ jêng du ntil nau jĭng tanh ntơm kal e lĕ ma nau uĕh gơi jĭng jêng rup kao, nkra mau ta ăp siăm mi nal nchoh, mô dơi gĕh bu tĕng kơt, gĕh nau uĕh êng bơh bu nong Mông. Ăp ntil kho ao aơ dơi jĭng, bư ân uĕh đah ăp siăm mau, nkăch njêng sŭt gĕh chữ thập, chữ đinh ndrel ma rup play trám, tam giác. Ăp ntil kho ao aơ dơi âk rup kao, mô gĕh tâm kơt, mô gĕh tâm ban rup jĭng kơt ăp bu nong êng.

Bảo Ngọc (t.h)

325
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.