Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xênhr môngl uô trơưs jas cao điêmv bov đamv tsâts tưs an toanx zos thôngs

25/04/2019 19:30 G4T+7

Tangs cis 20/4, Công an xênhr Đăk Nông tsov cưv Lêr môngl uô trơưs jas cao điêmv bov đamv an toanx zos thôngs, uô txix hnuz 20/4-20/6/2019.

Lưx lươngs Canhv sat zos thongs – Công an xênhr môngl uô trơưs sâuv chor ntu cêr thix xar Gia Nghiar. Ảnh: Phương Thanh-PCSGT

Ntơưv lêr môngl, thơưx chox Công an xênhr tơư kra lưx lươngs canhv sat zos thôngs tangs nro xênhr cxiz chênhr chor biêns phap nghiêps vus cxênhz seiz, puv pâuz, phangx tangr huv six chor nênhs uô zuôv cêr phap luôx zos thôngs, tiv zix mas xưv lir mênhx pêv chor chor nênhs sir zôngv bia, chơưr, đha đhâu tôc đôs, tsi ntông mov bov hiêmv, đha nangv phênhv cêr, nangv đhâ ntu cêr, jangv txinhz ntêx zuôv cêr cui đinhs… Mux đich ntơưv jas môngl nuôr zos ciêmx chêr haz uô txu tai nans zos thôngs txix 5-10%.

Phạm Khánh

3,309
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.