Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

ComBe Five - văc xin yaz kror lo sir zôngv hur tsangz cxênhx tênhs chumv krêz đăngr

28/02/2019 14:01 G2T+7

Hnuôr zos văc xin “5 hur 1” phangx cxuô zangv moz bachx hâux, ho gax, uônr vanr, moz saz B, moz njưl/moz bluôl hlưz viv vi khuânv Hib, lo xair văc xin Quinvaxem.

Nhuôs zâu lo tênhs văc xin ComBe Five tsuô hnuz 20/2 ntơưv hênhx Đăk R’lâp

Txix hnuz 20/2, nganhx Y têr chuôz muôz lus sir zôngv văc xin ComBe Five hur tsangz cxênhx tênhs chumv krêz đăngr. Văc xin ComBe Five zos Ân Đôs uô tưz đăng cir lưu hanhx ntơưv Viêtx Nam haz lo Bôs Y têr tso chei sir zôngv hur tsangz cxênhx tênhs chumv krêz đăng rsâuv tangs nro têz qơưs. Trơưs Trung tâm Phangx tangr moz ntơưv xênhr, shông 2019, tang snro xênhr nhangx xangv muôx li 23.400 nhuôs zâu hur ntu shông lo tênhs zangv văc xin hnuôr.

Vũ Trang

2,024
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.