Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

ComBe Five - vắc xin mhe dơi dŏng ta nau kan ntâp dak si njrăng nau ji

28/02/2019 14:01 G2T+7

Aơ jêng du ntil vắc xin “5 tâm 1” njrăng ăp ntil nau ji siĕk, bạch hầu, uốn ván, ji rklơm B, ji rklơm soh, ji ngok luh nđhơng vi khuẩn Hib, dơi bu ruăh gơi r’gâl vắc xin Quinvaxem.

Kon se jê dơi bu ntâp vắc xin ComBe Five lơ 20/2 ta n’qual Dak R’lâp

Ntơm lơ 20/2, n’gâng Y tế ntơm dŏng vắc xin ComBe Five ta nau kan ntâp dak si njrăng nau ji. Vắc xin ComBe Five yor Ấn Ðộ bư dơi bu dŏng ta Việt Nam n’hanh dơi N’gâng kan Y tế ân dŏng tâm nau kan ntâp dak si njrăng nau ji lam bri dak. Tĕng ntŏk kan Ksiêm ăp ntil nau ji n’gor, năm 2019, lam n’gor nchră gĕh tâm 23.400 kon se dơi ntâp ntil vắc xin mhe aơ.

Vũ Trang

2,023
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.