Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan “Yan kao tâm mpeh n’har bri – Têt tâm rŏng hâk Yan kao Năm So 2018” ta Tuy Ðức

26/01/2018 14:02 G1T+7

Nau kan aơ yor M’bŭch Ăp ntŏk kan Druh ndăm n’gor Dak Nong kan ndrel ma N’qual đoàn Tuy Ðức n’hanh Phung kan ăp mpôl băl tât ta bon têh Hồ Chí Minh ndâk kan ta xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lơ mhau 20/1.

Nau kan aơ lĕ ân rdeh wah jâng ân ma ăp kon se nti gĕh nau rêh o-ach

Tĕng nau kan nĕ, bơh đah ân du mlâm măy tính ma N’qual đoàn Tuy Ðức, nau kan aơ lĕ ân 200 ntil ndơ gĕh phe sông, ndơ sa, kho ao ơm ân ma ăp r’năk o-ach, r’năk gĕh nau rêh jêr zŏk, bu nong iê bu nuyh; 30 ntil học bổng n’hanh 15 rdeh wah jâng ân ma kon se nti blau tâm n’qual, lah lĕ rngôch ndơ gĕh ân tât 120 r’keh prăk. Nau kan aơ ndâk tay khăm, pă dak si ân ma 200 bu nuyh bon lan ta xă Dak Bŭk So.

Hoàng Hoài

642
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.