Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsangz cxênhx “Khat vongs Đăk Nông”

07/10/2021 17:22 G10T+7

Yangz đuô Nuz Doanh nhân Việt Nam 13/10, WBPX xênhr Đăk Nông zuôr tsov cưv Tsangz cxênhx “Khat vongs Đăk Nông”.

Tsangz cxênhx lo tsov cưv chia đênhr saz pangz doanh nhân hur cxiv tsang haz phuôv tsangr doanh nghiex, pangz mangx trâu sưx nghiex phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr. 

Đhâu tsangz cxênhx, xênhr, cxuô nganhx, cxuô cxênhx tsinhv siz thangv, mlôngl chor ndâux lus, saz xangr, nguêns vongs, chor siz thangv, kra ntơưv côngx đôngx doanh nghiex, tsêr đâux tư, tsêr sanv xuât, langx luôv. Đhâu ntơư, nrar făngz pangz, tox điêux ciêns zôngx ziv hlo chia hu grul chor doanh nhân, doanh nghiex hur haz tov đrâu xênhr đâux uô nox ntơưv Đăk Nông. Hôix nghis tsinhv thangv kra, khangr kra tiêmx năng, sanv phâmv tsinhv ntơưv xênhr, hu grul cxiz chênhr đâux tư tuôx hur xênhr. 

Trơưs cêr hoaix, Tsangz cxênhx “Khat vongs Đăk Nông” zuôr lo tsov cưv trâu nuz 13/10/2021 ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr haz lo xang đuôz trưx tiêp sâuv  Đaix Xangz suôz-Xang đuôz Đăk Nông haz txuôl trưx tuênr txus chor hâur qơư chor hênhx, đrôngl, xar, thix trânr haz chor doanh nghiex, sâuv chor nênx tangv mangx tsongv langx…

Hôix nghis lo tsov cưv đrul ntâu mux đich: Khangr kra tiêmx năng qơư muôx jul ntơưv xênhr, hu grul đâux tư… Ảnh: Hồ Mai

Tsangz cxênhx tsinhv đênhr saz chor doanh nhân pangz mangx trâu sưx nghiex phuôv tsangr ntơưv xênhr

Quốc Sỹ

3,238
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.