Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau pah kan "Nau dăn ŭch gĕh nô nau uĕh ma Dak Nong"

07/10/2021 17:22 G10T+7

Tâm mâp lơ kah gĭt Nar Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ủy ban bon lan n'gor Dak Nong mra ndâk Nau pah kan "Nau dăn ŭch gĕh nô nau uĕh ma Dak Nong".

Nau pah kan dơi ndâk kan gơi n'hưch nuih n'hâm phung doanh nhân tâm nau kan ndâk nkra n'hanh n'hao nau pah kan doanh nghiệp, sâm kơl n'hâm suan n'hao nau wăng sa - bon lan bơh n'gor.

Tă bơh nau pah kan, n'gor, ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch kan hôm tâm nchră nau kan, iăt ăp ntil nau dăn, nau mbơh ôp, nau ŭch, ăp ntil nau n'kôch, nau mbơh tâm nau pah kan doanh nghiệp, phung nsu, ăp r'năk pah kan, tăch r'văt. Tă bơh aơ, mĭn joi nau kơl, bư gĕh nau kơl nơih gơi kuăl jă ăp doanh nhân, doanh nghiệp tâm n'gor n'hanh bơh tach n'gor tât nsu ndâk nau wăng sa ta Dak Nong. Rbŭn hôm bơh, mpơl ndơ gĕh, drăp ndơ kh'lay gĕh tâm n'gor, jă kuăl nsu ndâk nau pah kan.

Tĕng nau nchră, Nau pah kan "Nau dăn ŭch gĕh nô nau uĕh ma Dak Nong" mra dơi ndâk kan ta lơ 13/10/2021 ta Wâl Rbŭn n'gor n'hanh dơi mpơl rup trực tiếp ta sóng N'gâng kan Mbơh nau ngơi - Mpơl rup Dak Nong n'hanh tâm r'nglăp trực tuyến ta ăp n'qual, xă, bon jê n'hanh ăp doanh nghiệp, ăp ntil mạng xă hội...

Rbŭn dơi ndâk kan gơi gĕh ăp ntil nau pah kan: Mbơh nô nau uĕh tâm n'gor, kuăl jă bu nsu nau kan... Ảnh: Hồ Mai

Nau pah kan aơ hôm n'hưch nuih n'hâm phung doanh nhân sâm kơl n'hâm suan n'hao nau wăng sa tâm n'gor

Quốc Sỹ

3,237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.