Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsongs cêt Hôis siz tưr kruôz kra, thangv kra ntơưr tsês tsuô shuv xinhz THCS shông 2018

14/06/2018 15:14 G6T+7

Hur 2 hnuz 6 haz 7/6, ntơưv Trung tâm Hôis nghis xênhr tưz muôx Vongx tsongs cêt Hôis siz tưr kruôz kra, thangv kra ntơưr tsês tsuô shuv xinhz THCS shông 2018 zos Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Du lix tsov cưv.

Thir sinh côngv phênhv tưr năng khiêur

Đrul chuv đêx “Đăk Nông hnuz yaz”, Hôis siz tưr muôx 29 thir sinh tiv zix zos shuv xinhz cxênhx THPT sâuv thangx tsangv xênhr tuôx côngv. Chor thir sinh hlang đhâu 4 vongx tưr: Nul; thangv kra ntơưr; têz lus; năng khiêur. Phênhv thangv kra ntơưr, chor thir sinh xair 1 fông ntơưr los sis iz pơưk ntơưr đrul nôis jung lus făngz xưs li lix sưv, tsinhz chei, xar hôis, văn hoar, văn hox nghês thuôx haz sâu lus thangx angr, tuôz nênhs Đăk Nông… Cêt cuav, lus tangs nro pangz: Jaiv iz hênhx Đăk Song; jaiv oz hênhx Chư Jut haz Krông Nô; uô cê jaiv pêz hênhx Đăk Mil, Đăk R’lấp haz thix xar Gia Nghiar. Ban tsov cưv tsinhv khơưs jaiv tsuô chor thir sinh muôx thanhx tich xuât săc ntơưv chor vongx siz tưr.

Mỹ Hằng

232
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.