Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpŭch Rbŭn tâm rlong mbơh ntĭm, hưn sam bŭt rŏ ân ma kon se nti wâl sam bŭt gưl II năm 2018

14/06/2018 15:14 G6T+7

Tâm 2 nar lơ 6 n’hanh lơ 7/6, ta Wâl Rbŭn n’gor lĕ ndâk Tâ mpŭch Rbŭn tâm rlong mbơh ntĭm, hưn sam bŭt rŏ ân ma kon se nti wâl sam bŭt gưl II năm 2018 yor N’gâng Nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk kan pâl pơk.

Kon se nti tâm rlong nau blau k’dŏ mprơ

Ðah nau moh kan “Dak Nong nar mhe”, Rbŭn tâm rlong aơ gĕh 29 nuyh lah kon se nti tă bơh Wâl sam bŭt gưl II tâm lam n’gor tât hăn tâm rlong. Ăp kon se tâm rlong tâm 4 gưl nau rlong: Nau mbơh ngơi; n’kôch hưn sam bŭt; rblang nau bu ôp; nau blau. Ntil nau kan mbơh hưn sam bŭt, ăp kon se ruah du mlâm sam bŭt mô rĭ ăp ntil sam bŭt tâm ăp ntil nau gĕh ntơm kal e, chính trị, nau rêh, nau way, nau k’dŏ mprơ n’hanh nau nchih n’kôch neh ntu, kon bu nuyh Dak Nong… Jêh tâm rlong: Blau ngăn ngên lah n’qual Dak N’Soong, bar phung tâm rlong tâl bar lah n’qual Čư Jŭt n’hanh Krông Nô; bar phung tâm rlong tâl pe lah n’qual Dak Glong, Dak R’lâp n’hanh bon têh Gia Nghĩa. Bơh đah nĕ, N’gâng ndâk nau kan aơ hôm ân giải ma ăp bu nuyh gĕh nau blau ngăn ngên ta ăp gưl tâm rlong.

Mỹ Hằng

293
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.