Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bangx uô Tsang cxênhx zor zux phôv thông yaz

30/05/2019 13:41 G5T+7

WBPX xênhr kror nhis ban hanhx Cêr hoaix xur 255, hnuz 17/5 kra uô trơưs Tsangz cxênhx zor zux phôv thông yaz sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

​​​

Six cơưv ntơưv cưs kra haz shuv xinhz Tsêr cơưv cxênhx I Vưx A Dinhz, xar Đăk Ngo Tui Đưc. Ảnh: Q.S

Trơưs ntơư, cxuô cxênhx chinhr cuênx, cxuô sơv, ban nganhx, đoanx thêv, tsov cưv tsôngv langx, chor cơ sơv zor zux phôv thông, canr bôs, công tsưc, viên tsưc haz tangs nro pêx xinhv uô jông xangr, tsach nhiêms tsuô hâux lưv kra uô tsangz cxênhx, hâur pâuk ntơưr zor zux phôv thông yaz, pangz mangx hlôngr yaz căn banv, tangs nro cxuô făngz lus tsât lươngs, muôx kangz hâu zor zux haz txơưx njê tuôz nênhs Viêtx Nam sâuv thangx tsangv xênhr. Cxuô nganhx, cxuô cxênhx uô cê tangs nro, huv six hur bangx chor điêux ciêns zov chênhr chia kra uô muôx kangz hâu Tsangz cxênhx zor zux phôv thông yaz…

Bảo Ngọc

232
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.