Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kâp rơm kan Nau kan ntĭm sơm wâl sam bŭt gưl III mhe

30/05/2019 13:41 G5T+7

UBBL n’gor mhe trŭnh Nau nchră kan mrô 255, lơ 17/5 ndâk pah kan Nau kan ntĭm sơm wâl sam bŭt gưl III mhe tâm lam n’gor Dak Nong.

​​​​

Mông nti săm bŭt bơh nai ntĭm n’hanh kon se nti Wâl sam bŭt gưl I Vừ A Dính, xă Dak Ngo, n’qual Tuy Ðức. Ảnh: Q.S

Tĕng nau kan aơ, ăp n’qual, ăp n’gâng, ntŏk kan, phung kan, ntŏk ndâk kan tâm bon lan, ăp m’bŭch ntĭm sơm wâl sam bŭt gưl III, kan bộ, kông chức, viên chức n’hanh lam bu nuyh bon lan n’hao nau mĭn gĭt, nau kan uĕh đah nau ndâk pah kan ta nau kan, sam bŭt ntĭm nti wâl sam bŭt gưl III mhe, suy kơl bư r’gâl uĕh, lĕ r’ngôch nau ntĭm sơm, ân di ma nau ntĭm n’hanh nau hao kon bu nuyh Việt Nam tâm lam n’gor. Ăp ntŏk kan, n’gâng kan kan ndrel ân di du tâ, ân ngăch ta nau kan kâp rơm ăp ntil nô nau ân di gơi ndâk pah kan Nau kan ntĭm sơm wâl sam bŭt gưl III mhe…

Bảo Ngọc

231
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.