Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv tinhx Wiv ban Trung ương MTTQ Viêtx Nam Trânx Thanh Mânr yangv haz uô hâux lưv ntơưv Đăk Nông

29/08/2019 14:42 G8T+7

Hnuz 26/8, Pangz côngz txux ntơưv Wiv ban Trung ương Măts tsâns Têz qơưs (MTTQ) Viêtx Nam zos đôngx chir Trânx Thanh Mânr, Bir thư Trung ương Đangv, Tsuv tinhx Wiv ban Trung ương MTTQ Viêtx Nam uô thơưx tưz muôx jas yangv haz uô hâux lưv ntơưv xênhr Đăk Nông.

​​​​

Tsuv tinhx Wiv ban Trung ương MTTQ Viêtx Nam Trânx Thanh Mânr khơưs puz cinh phir cxiv tsang tsêr côngv  saz Yangx tsuô tix lâul K’Ông, jos Bu Sop, xar Đăk Nia (Gia Nghiar)

Uô kangz chuôv uô hâux lưv tsuô Wiv ban MTTQ Viêtx Nam xênhr, đôngx chir Trânx Thanh Mânr cênhz Pangz côngz txux ntơưv Wiv ban Trung ương MTTQ Viêtx Nam tưz yangv, pangz cxiv tsang 10 luz tsêr côngv saz Yangx tsuô nênhs pluôs, iz luz tsêr 40 chơưx nhiax; khơưs 10 poz hocx bôngv, iz poz muôx grê 1,5 chơưx nhiax tsuô shuv xinhz pluôs hlang txov nhev ntơưv xênhr.

Hoàng Hoài

335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.